ANGIELSKI

Question Answer
queen krolowa
question pytanie
rabbit krolik
RE religia
real prawdziwy
restaurant restauracja
royal krolewski
say powiedziec
scary straszny
science przedmiot scisly
singer piosenkarz
son syn
soon wkrotce
star gwiazda
strong silny
surf surfowac
take brac
teacher nauczyciel
the internet internet
then wtedy
today dzis
too tez
town miasto
twin blizniak
uncle wujek
very bardzo
video nagranie video
website strona internetowa
what about you ? a ty?
what's the metter? co sie stalo?
when kiedy
when's your birthday ? kiedy masz urodziny?
with z
wow! o rany !
year rok
log in zalogowac
log aut wylogowac
sign up zapisac sie , utworzyc konto
create utworzyc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *